"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเทควันโดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปีติภัทร ทุ่งไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้คาเด็ทชาย รุ่นน้ำหนัก 49-53 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565