"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันหมากรุกสากล

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธรรมปพน กมลหัตถ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันหมากรุกสากล ชิงถ้วยรางวัล ผศ.ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ นายกสมาคมกีฬาหมากฮอสสากลแห่งประเทศไทย และ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (การแข่งขันระดับจังหวัด)
เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม 2565 ณ Bronco Chess Room Sport Club, Chiangmai