"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ชิณท์ณภัทร ชั้น ป.3/11 ; เหรียญเงิน (วิชาคณิตฯ) โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชิณท์ณภัทร สูงขาว ชั้น ป.3/11 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “คณิตศาสตร์ ระดับ “ป.1-ป.3 โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  สอบวันที่ 25 ก.ย.65 ประกาศผล 30 ตุลาคม 65  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ Top test  จัดโดยหน่วยงาน Top test center (Thailand)  (ระดับประเทศ)