"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กฤษณะพงศ์ ชั้น ป.3/4 ; เหรียญทอง (วิชาภาษาอังกฤษ) โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TTC

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษณะพงศ์ พูนลาภยศ ชั้น ป.3/4 ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง คะแนนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 คะแนนร้อยละ 99.00 ทำคะแนนได้ 198/200 คะแนน อันดับที่ 5 ของประเทศ โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TTC (บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565  จัดโดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ระดับประเทศ