"The ultimate aim of education is the development of character"

นายสรภัส คำมินทร์ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รายการWorld Robot Games Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรภัส คำมินทร์ ชั้น ม.5/7  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รายการWorld Robot Games Thailand Championship 2022   ประเภท iBEAM Line Tracing Senior   เมื่อวันที่ 9 – 11  ธันวาคม  2022   ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต    จัดโดย INEX Innovative Experiment Co., Ltd.