"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีม PRC ชนะเลิศระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4 – ม.6 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม PRC  นายวรวิช  ธงห้อย  ม.4/6  นายกิตติภพ  ฟองคำ ม.4/2  และนายวรมัณฑ์   กุลสัมพันธมิตร  ม.4/10   ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (85 คะแนน) ระดับจังหวัด   จากการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4 – ม.6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565   วันที่ 8 ธันวาคม  2565    ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ครูที่ปรึกษา :  นางสาวกิตติยา    ประวัง        นายอนุสรณ์    สุขศรี