"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 7 คน U 12 สองลมสเตเดี่ยม จังหวัดพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชยพัทธ์ ขันธวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 7 คน U 12 สองลมสเตเดี่ยม จังหวัดพะเยา จัดโดย สองลมสเตเดี่ยม จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สองลมสเตเดี่ยม จังหวัดพะเยา