"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญเงิน รายการ World robot Olympiad Thailand 2022 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Elementary

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชยพัทธ์ ขันธวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รายการ World robot Olympiad Thailand 2022 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Elementary (รางวัลระดับประเทศ)
จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา