"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันเทคควันโด ประเภทพุมเซ่ ทั่วไปคู่ผสม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพุทธคุณ ไทยกรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันเทคควันโด ประเภทพุมเซ่ ทั่วไปคู่ผสม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ ห้างแฮปปี้พลาซ่า จังหวัดพิจิตร