"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำพะเยาสปินเตอร์ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเณศรา คำแหง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการแข่งขันว่ายน้ำพะเยาสปินเตอร์ประจำปี 2565
รายการที่แข่ง:
ผีเสื้อ 25 เมตร ลำดับที่ 4
กรรเชียง 50 เมตร ลำดับที่ 4
กบ 25 เมตร ลำดับที่ 3
ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลำดับที่ 4
ฟรีสไตล์ 25 เมตร ลำดับที่ 4
กบ 50 เมตร ลำดับที่ 4
กรรเชียง 25 เมตร ลำดับที่ 4
ผีเสื้อ 50 เมตร ลำดับที่ 4
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 4 ของรุ่นอายุ 14 ปีหญิง
จัดโดย ชมรมว่ายน้ำพะเยาสปรินเตอร์ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565