"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศ คู่ผสม อายุไม่เกิน 13 ปี การแข่งขัน TOYOTA YOUTH Super Series

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คู่ผสม อายุไม่เกิน 13 ปี การแข่งขัน TOYOTA YOUTH Super Series สนามที่ 2
ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ณ โรบินสันเชียงใหม่