"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศอันดับ2 ( Division 2 ) รายการแข่งขันฟุตบอล Singha-ZETA YOUTH FESTIVAL

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล รุ่นอายุ 8 ปี ; เด็กชายรัฐธรรม รุจิราภา ชั้น ป.1/10 , เด็กชายศิวพงษ์ สารอินทร์ ชั้น ป.2/6 , เด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ ชั้น ป.2/8 , เด็กชายชัชรินทร์ บุญสากุล ชั้น ป.2/8 , เด็กชายพชร สุวรรณ์ ชั้น ป.2/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ( Division 2 ) รายการแข่งขันฟุตบอล Singha-ZETA YOUTH FESTIVAL (รุ่นอายุไม่เกิน8ปี) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 3565  ณ สนามฟุตบอลคาวบอยฟิลด์  จังหวัดลำพูน  จัดโดยสนามฟุตบอลคาวบอยฟิลด์ จังหวัด ลำพูน ระดับจังหวัด