"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.โศจิรัตน์ ป.2/11 ; รองอันดับที่ 3 หนูน้อยอนุรักษ์วิถีไทย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงโศจิรัตน์ จอมงาม ชั้น ป.2/11 ได้รับรางวัล รองอันดับที่ 3 หนูน้อยอนุรักษ์วิถีไทย  ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายนพ.ศ 2556  จัดโดยสถาบันเฮือนกังหัน  ระดับจังหวัด