"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติสิงคโปร์ International Sigapore Maths Competition 2022-ISMC

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล Bronze Award Primary 4 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติสิงคโปร์ International Sigapore Maths Competition 2022-ISMC
จัดโดย PHI Connection เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565