"The ultimate aim of education is the development of character"

“Gold Medal Certificate” Language Institute Thammasat University

ขอแสดงความยินดีกับ
1.เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
2.เด็กหญิงภัคจิรารัชย์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่ได้รับรางวัล “Gold Medal Certificate” Language Institute Thammasat University เกียรติบัตรเหรียญทองในการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  จากรายการแข่งขัน Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 3  ประจำปี 2565 จัดโดย Language Institute Thammasat  University เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย