"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ปุณณภัทร ชั้น ป.3/4 ; เหรียญเงิน Thailand English Skills Evaluation Test : TESET ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณภัทร จิตหฤษฎ์กุล ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET) ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565  จัดโดย Language Institute มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Thailand Academic Contest  ระดับประเทศ