"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปรินเตอร์ ประจำปี 2565 รายการ
– เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ 25 เมตร อายุ 11 ปี หญิง
– เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 11 ปี หญิง
– เหรียญทองแดง ท่ากบ 50 เมตร อายุ 11 ปี หญิง
– เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 11 ปี หญิง
จัดโดย ชมรมว่ายน้ำพะเยาสปรินเตอร์ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565