"The ultimate aim of education is the development of character"

Silver Medal Certificate Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวิชญ์ พิมสารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล Silver Medal Certificate เกียรติบัตรเหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
จากรายการแข่งขัน Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จัดโดย Language Institute Thammasat University เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565
ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย