"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปรินเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำแหง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปรินเตอร์ ประจำปี 2565 รายการ
– ผีเสื้อ 25 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 13
– กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 10
– กบ 25 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 13
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 9
– ฟรีสไตล์ 25 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 12
– กบ 50 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 12
– กรรเชียง 25 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 12
– ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีหญิง ลำดับที่ 10
จัดโดย ชมรมว่ายน้ำพะเยาสปรินเตอร์ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565