"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล Rising Star (ฝ่ายหญิง) การประกวดยุวทูตแห่งล้านนา ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล Rising Star (ฝ่ายหญิง) การประกวดยุวทูตแห่งล้านนา ประจำปี 2565 และได้รับเชิญร่วมเดินแฟชั่นโชว์ โดยมี นักแสดงจากช่อง 7 สี
พร้อมหนุ่มหล่อจากเวที Mister Global Thailand นางแบบ นายแบบมืออาชีพ และเยาวชนคนเก่งของสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับวัดศรีสุพรรณ
อุโบสถเงินหลังแรกของโลก และองค์กรภาคีเครือข่าย รางวัลเกียรติยศ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รังสรรค์งาน โดย ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล
เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565