"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปรินเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรมรมย์ ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปรินเตอร์ ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด)
จัดโดย ชมรมว่ายน้ำพะเยาสปรินเตอร์ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565