"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ฟุตซอล บิ๊กซี บิ๊กคัพ 2022 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ฟุตซอล บิ๊กซี บิ๊กคัพ 2022 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ได้แก่

  1. เด็กชายธนกฤต สมเกตุ
  2. เด็กชายจักษ์มงคล อัญญประเสริฐ์
  3.  เด็กชายภูมิรพี ฝอยหิรัญ