"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธนัช ชั้น ป.3/2 : 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนัช มงคลศิวกุล  ชั้นป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำพะเยาสปินเตอร์ ประจำปี 2565  ได้รับ 2 เหรียญเงิน ท่ากบ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร / 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร  ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 256  จัดโดยชมรมว่ายน้ำจังหวัดพะเยา  ระดับจังหวัด