"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง ประเภทยุวชน ชาย อายุ 13 – 14 ปี ในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนัท บุนยามิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเหรียญทอง ประเภทยุวชน ชาย อายุ 13 – 14 ปี น้ำหนัก 39 – 43 กิโลกรัม ในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ 2022 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ โดย สมาคมกีฬาเทควันโด จังหวัดเชียงใหม่