"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง และ นักกีฬายอดเยี่ยม รายการ2022 เชียงราย เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนัท บุญยามิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สังกัดทีม SPIRIT) ได้รับถ้วยกีฬานักกีฬายอดเยี่ยมประเภทยุวชนชาย อายุ 13 – 14 ปี และเหรียญทองประเภทยุวชนชายอายุ 13 – 14 ปี น้ำหนัก 41 – 45 กิโลกรัม รายการ 2022 เชียงราย เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดโดย สโมสรเชียงรายเทควันโด