"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำพะเยาสปินเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายมณฑล มูลน้อย นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำพะเยาสปินเตอร์ ประจำปี 2565 โดย ชมรมว่ายน้ำพะเยา วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปีชาย
  2. 2 เหรียญทองจากท่ากบ ระยะ 25 เมตร และ 50 เมตร
  3. 3 เหรียญเงิน จาก ท่าผีเสื้อระยะ 25 เมตร ท่ากรรเชียงระยะ 25 เมตร และ ท่ากรรเชียงระยะ 50 เมตร – 3 เหรียญทองแดง จาก ท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร ท่าฟรีสไตล์ระยะ 25 เมตร และ 50 เมตร
  4. เกียรติบัตรแสดงสถิติเวลา