"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม  รับใบประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” 

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม  ม.6/9  ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน”  ด้านเยาวชนผู้มีทักษะการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565   จัดโดยสภาองค์กร เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม