"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธัชกร ชั้นป.3/2 : 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รายการ พะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธัชกร บำรุงรส  ชั้นป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการ พะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565  ได้รับ 3 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียงระยะ 50 เมตร // 1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร   ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุงวิทยาอ.เมือง จังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  จัดโดย ชมรมว่ายน้ำพะเยา (ระดับจังหวัด)