"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กรณ์ทิพัชร ชั้น ป.3/10 : เหรียญทอง เทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรณ์ทิพัชร จำเริญ ชั้น ป. 3/10  เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2022  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทยุวชนชาย 9 – 10 KYURUGI  รุ่น F น้ำหนักเกิน 34 – 37 ก.ก. THE SPIRIT   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  จัดโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ระดับจังหวัด