"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.สิรวุฒิ ชั้น ป.3/9 : เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโดรายการ ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ2020

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวุฒิ แซ่ตั้ง  ชั้น ป.3/9  เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2020  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภท ยุวชนชาย 7-8 รุ่น B น้ำหนักไม่เกิน 20-22 กก. KYORUGI   (สถาบัน JEJU TAKEWONDO THAILAND)  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ต  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 256  จัดโดย สโมสรขนิษฐาเทควันโด ร่วมกับ ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  ระดับภาค