"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ชโนทัย ชั้น ป.3/12 : 1เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำพะเยาสปินเตอร์ ประจำปี2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชโนทัย ซายพวง ชั้น ป.3/12  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำพะเยาสปินเตอร์ ประจำปี2565  ได้รับ 1 เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร /3 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร / 2 เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ 25 เมตร   ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565  จัดโดย ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพะเยา  ระดับจังหวัด