"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน Friendly Match 4 เส้า ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายปรานต์ธรรม ใจมา นักเรียนชั้นอนุบาล 3/6
2. เด็กชายพชรกร กาเผือก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
3. เด็กชายกัญจน์ จันทร์ขอนแก่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10
4. เด็กชายหมิงซัน จาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
5. เด็กชายณัชพล มณีวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12
6. เด็กชายกวีวัธน์ เหรียญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13
7. เด็กชายชินดนัย อินทศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
8. เด็กชายสุรวิช ปัญญาวีร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
9. เด็กชายปราชญ์ธรรม ใจมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี พ.ศ. 2556-2557 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน Friendly Match 4 เส้า ครั้งที่ 1 (ระดับจังหวัด)
จัดโดย CMUTD Academy เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามหญ้าเทียมแม่โจ้สเตเดียม