"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง การแข่งขันขี่ม้ารายการ Pony Pre-test 1 Chiang Mai Equestrian Club

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐชานันท์ สาธุเม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับม้าศรีเพชร จากชมรมขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง ได้รับรางวัล
1. รายการShow Jumping 40cm. ทำเวลาได้ที่4
2. รายการShow Jumping 60cm. ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง

ในรายการ Pony Pre-test # 1 Chiang Mai Equestrian Club  จัดโดยสมาคมขี่ม้าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์