"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ ฟุตซอล บิ๊กซี บิ๊กคัพ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตบอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ ฟุตซอล บิ๊กซี บิ๊กคัพ 2022 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

  1. เด็กชายธนกฤต สมเกตุ
  2. เด็กชายจักษ์มงคล อัญญประเสริฐ์
  3. เด็กชายภูมิรพี ฝอยหิรัญ