"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศอันดับ 3 รายการแข่งขัน ฟุตซอล บิ๊กซี บิ๊กคัพ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายปราณณภพ ชุมภูรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
2. เด็กชายฐิตธรรม งามเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รายการแข่งขัน ฟุตซอล บิ๊กซี บิ๊กคัพ 2022 (รางวัลระดับจังหวัด) จัดโดย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ณ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาดอนจั่น เชียงใหม่