"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณพธนณัฐ เทวพงศ์พันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประเภท Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 พร้อมเงินสนับสนุน 30,000 บาท ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานครเมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565