"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 (ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโดการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่เข้ารอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตครั้งที่ 5 รายการ การแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 ปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 (ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโดรุ่นอายุ15-17ปีชายนน.ไม่เกิน 45 kg. จัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจ.ลำพูน ณ สนามกีฬากลางจ.ลำพูน