"The ultimate aim of education is the development of character"

เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล
– พุมเซ่ (เดี่ยว) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
– พุมเซ่ (คู่) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
สังกัดทีม JEJU TAEKWONDO THAILAND การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2022
จัดโดยสโมสรขนิษฐาเทควันโด ร่วมกับ ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ (การแข่งขันระดับภาค) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต