"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภัทรตะวัน ชั้น ป.3/11 : เหรียญทอง การแข่งขันฟุตซอล To Be Number One Cup ครั้งที่9

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรตะวัน ญามณี ชั้น ป.3/11  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล To Be Number One Cup ครั้งที่9 รุ่นอายุ 9ปี  ได้รับเหรียญทอง ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลาตั้งแต่ 9.00 น. ณ สนามฟุตซอลการเคหะเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดโดยชมรม To Be Number One การเคหะเชียงใหม่  ระดับจังหวัด