"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิรัฐพล ใจคำสืบ และ นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ์ ร่วมกิจกรรมงานแบงก์ชาติชวนคุยสัญจร

ขอแสดงความยินดีกับ  นายจิรัฐพล ใจคำสืบ ม.4/3  และ นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ์ ม.6/1  ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี 2565   ในช่วงแบงก์ชาติชวนคุยสัญจร หัวข้อ  “มองอนาคต  ภาคเหนือ ผ่านเลนส์ของคนรุ่นใหม่ (New Gen)”   เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2565   ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย