"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Krupayuswim Championship ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิวิศน์ จิระธรรมนิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญเงิน รายการจับโฟมเตะขา 12 เมตร รุ่นทั่วไป
– เหรียญเงิน รายการ ว่ายกบ 24 เมตร รุ่นทั่วไป
– เหรียญเงิน รายการจับโฟมเตะขา 24 เมตร รุ่นทั่วไป
– เหรียญทองแดง รายการ ว่ายฟรีสไตล์ 12 เมตร รุ่นทั่วไป
– เหรียญทองแดง ว่ายกบ 12 เมตร รุ่นทั่วไป
การแข่งขันว่ายน้ำครูพายุ Krupayuswim Championship (การแข่งขันระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ สระว่ายน้ำ Bronco Kid Sport Club