"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศที่ 1 หนูน้อยยี่เป็ง และ รางวัลขวัญใจโตโยต้าอินทนนท์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐณดา หน่อเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 หนูน้อยยี่เป็ง และ รางวัลขวัญใจโตโยต้าอินทนนท์ จัดโดย เทศบาลตำบลไชยสถาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ณ เทศบาลตำบลไชยสถาน