"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งยูยิตสูรายการ LAMPHUN Ju-Jitsu Championship 2022 THE ROOKIE

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตติพัฒน์  ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง ประเภทไฟต์ติ้ง รุ่นอายุ 10 – 11 ปีชาย
– เหรียญเงิน ประเภทเนวาซ่า รุ่นอายุ 10 – 11ปีชาย
จากการแข่งยูยิตสูรายการ LAMPHUN Ju-Jitsu Championship 2022 THE ROOKIE (ระดับจังหวัด) จัดโดย สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน