"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ขวัญหทัย ชั้น ป.1/4 : 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน (ว่ายน้ำ)และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รายการMFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 5th

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย  สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ป.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 5th (ชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี 2565) ได้รับ ได้ ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 1 กลุ่ม 6 ( รุ่นอายุ 6-7 ปี )  // 4 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร (ทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ6-7ปี หญิง ) , ผีเสื้อ 50 เมตร (ทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 6-7 ปีหญิง ) , กบ 50 เมตร , เกาะโฟมแตะขา 50 เมตร / 1 เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร  (รับรองสถิติโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ) ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565  จัดโดย สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ระดับภาค