"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พิชญาภา ชั้น ป.1/4 รางวัลเหรียญทอง : ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงด.ญ.พิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์  ชั้น ป.1/4  เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทำคะแนนได้อันดับที่ 2 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สอบออนไลน์  เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2565 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด  ระดับจังหวัด