"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Fastival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูษณิศา คงเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Fastival 2021 ระดับประเทศ ประเภท Electon Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชื่อวง Power Bank จัดโดย โรงเรียนดนตรีสยามกลการสถาบันดนตรียามาฮ่า (สำนักงานใหญ่) ร่วมกับ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่ สถานที่ ณ.ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565