"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองและนักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐกิตติ์ สุนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงชนะเลิศภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ สระว่างน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เหรีญทอง รุ่น กลุ่ม 2 ชาย ประเภท กบ 200 เมตร
2. เหรีญทอง รุ่น กลุ่ม 2 ชาย ประเภท กบ 100 เมตร
3. เหรีญทอง รุ่น กลุ่ม 2 ชาย ประเภท กบ 50 เมตร
4. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ 5 รุ่น กลุ่ม 2 ชาย