"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ณัฏฐวรรธน์ ชั้น ป.3/3 : 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง กีฬาายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐวรรธน์ สุวดิษฐ์ ชั้น ป.3/3 เข้าร่่วมการแข่งขันว่ายน้ำ2 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565  ได้รับ 1 เหรียญเงิน จากท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร, 2 เหรียญทองแดง จากท่าผีเสื้อระยะ 25 เมตร และ ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับจังหวัด