"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์  สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 11 ปี
2. เด็กหญิงภัคจิรารัชย์  สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รุ่น อายุ 11 ปี
จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565
ด้วย Application Kanitkingdom และรอบตัดสิน ณ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์