"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐวี  ฟองลม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รุ่นอายุ 9 ปี การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 การแข่งขันออนไลน์ ด้วย Application kanitkingdom (เปิดกล้อง)